VM23 = galerie + expositieruimte @ARNHEM

Agenda

VM23

VM23 is een galerie en expositieruimte in het centrum van Arnhem. In het gebouw, een onttakelde voormalige supermarkt, worden maandelijks nieuwe tentoonstellingen voor autonome beeldende kunst georganiseerd.

VM23 wil het creatieve kapitaal in de regio Arnhem zichtbaar maken en daarnaast de geografische grenzen doorbreken door in toenemende mate buitenlandse kunstenaars, tot in Afrika toe, uit te nodigen.

VM23 organiseert thema- en verkooptentoonstellingen, wisselt uit met andere kunstinitiatieven, biedt werk-, ontwikkel- en presentatieruimtes en geeft een podium aan jonge afstudeerders van creatieve opleidingen.

VM23 is een initiatief van Joop Nuyens en Nico Schulte.

Contact

VM23
Nico Schulte en Joop Nuyens, VM23.nl nico schulte
Nico Schulte en Joop Nuyens, VM23.nl joop nuyens